Service- och reservdelstjänster

Servicetjänster

DAE-TEK OY:s egna verkstäder för tunga maskiner ligger i Kerava, Tammerfors och Åbo.

I verkstaden i Kerava har vi för närvarande 6 montörer, 2 fältmekaniker och 2 platschefer. I Åbo betjänas kunderna av 2 montörer. Den ansvarige för enheterna i Kerava och Åbo är den regionala servicechefen Seppo Kankaanpää. I verkstaden i Tammerfors har vi 4 montörer varav en vid behov även erbjuder fältservice. Det är den regionala servicechefen som ansvarar för verksamheten i Tammerfors.

Förutom våra egna verkstäder har våra kunder tillgång till ett omfattande nät av våra avtalade servicepartners över hela Finland.

Se här kontaktuppgifter till Dae-Tekis servicenät>>

Reservdelstjänster

DAE-TEK OY:s verksamhet inom reservdelar har sitt centrum i Kerava på adressen Huhtimontie 10-12.

Kerava är även hem för det finska centrallagret som dagligen tar emot leveranser från företag som vi agerar återförsäljare för. Från Kerava skickas reservdelarna vidare till kunderna över hela Finland.

Förutom chefen har reservdelsenheten i Kerava för närvarande tre försäljare och en lageransvarig.

Även enheten i Tammerfors har en reservdelsförsäljare som har hand om reservdelsleveranserna i regionerna Tammerfors och Pirkanmaa. Reservdelslagret i Tammerfors ingår i importörens centrallager.

Dessutom erbjuds reservdelsservice genom Doosans distributionsnät på olika ställen över hela Finland.

Se här kontaktuppgifter till Dae-Teks reservdelsförsäljning>>